Raně barokní stavbu nechal postavit rytíř Jan Václav Turba v roce 1767


V padesátých letech 20. století působila v prostorách zámku Vojenská zemědělská učňovská škola.


Od roku 1956, kdy byla škola přemístěna do středních Čech zámek bez údržby nezadržitelně pustl.


V letech 1985 - 1986 se probořila mansardová střecha a ze zámku zbyly jen ruiny.

 

V současnosti zámek vlastní ruský majitel. Na jeho návrh byl zámek v roce 2007 vyškrtnut ze seznamu kulturních památek.